Speaker

Frank Smits

Business Development Manager RFID Europe, Avery Dennison Smartrac

Omvandling av hälso- och sjukvården genom RFID

BESKRIVNING

RFID- och NFC-teknik inom läkemedels- och hälsovårdsbranschen bidrar till bättre spårning och spårning, ökad noggrannhet i lagerhållningen, förbättrad tillgångsförvaltning och autentisering av produkter. Missa inte det här mötet då vi kommer att dela med oss av hur digital ID-teknik kan förbättra prestandan i hela hälso- och sjukvårdssystemet, samt ge insikter och perspektiv på dagens RFID-trender och kundsuccéer som visar hur RFID framgångsrikt har implementerats.

SPEAKER

Frank Smits är Business Development Manager RFID Europe på Avery Dennison Smartrac och har arbetat för dem sedan 1 november 2018. Han kom till Avery Dennison med 25 års erfarenhet av auto-ID-marknaden med starkt fokus på RFID och är ansvarig för att driva tillväxten inom det europeiska segmentet för intelligenta etiketter Pharma & Healthcare.

Dessutom fokuserar han på den framgångsrika introduktionen av en sensorportfölj för hälso- och sjukvårdstillämpningar och på att tillgodose marknadens behov genom att dra nytta av differentieringen i Avery Dennison Smartracs värdeerbjudande.
Tidigare under sin karriär har Frank arbetat nära olika tillverkare av inlay och IC-produkter i olika roller på Omni-ID, Mieloo & Alexander och Inotec Barcode Security. Han har utvecklat ett starkt nätverk av RFID-integratörer och konverterare som säljer RFID-lösningar i hela EMENA.

Visit Avery Dennison at booth #52!

AllSessions

Dag 1 (tidszon: CEST)
19. oktober 2022
15:20

Healthcare Transformation Through RFID

Main Stage
19 Oktober
Tid: 15:20 - 15:45
Plats: Huvudscenen
Speaker:  Frank Smits

RFID and NFC technologies in pharmaceutical and healthcare industries help to provide better tracking and tracing, enhance inventory accuracy, improve asset management and authenticate products. Don’t miss this session as we will share how Digital ID technologies can improve the performance of the entire healthcare system, as well as provide insights and perspectives on present-day RFID trends and customer success stories demonstrating how RFID has successfully been implemented.

Svenska