Informationscenter för utställare

Berika evenemanget med din expertis

Dags att glänsa

Engagera, nätverka, visa upp och inspirera – Ditt evenemang för att interagera, visa innovationer och dela dina insikter, produkter och lösningar med en fången publik.

Informationscenter för nya utställare

När du tar första kontakten får du obegränsad tillgång till vårt informationscenter för utställare. Här hittar du allt du behöver, inklusive utställarbroschyrer, pricing tabeller, information om specifika funktioner och mer. Så varför vänta? Låt oss ansluta idag!

Låt oss ansluta

Event Address:
Friedrich-Ebert-Allee 1, 65185 Wiesbaden
Tyskland

Öppettider (Event)

9 AM - 5 PM
18.10.2023
19.10.2023

Kontorsadress:
Schießgrabenstraße 2, 21335 Lüneburg
Tyskland

Telefon:
(+ 49) 4131-789529 30

e-post:
Team@wiot-tomorrow.com