Speaker

Gary Tattersall

Dyrektor Zarządzający na Europę, RFKeeper, Partner DENSO WAVE EUROPE

1. Supply Chain Visibility, Driving Efficiencies.

2. Co, jako sprzedawca, nie dawało mi spać w nocy?

OPIS

1. W tej prezentacji dowiesz się, jak zarządzanie zapasami oparte na technologii RFID może pomóc Ci jako menedżerowi łańcucha dostaw w codziennym wyzwaniu, jakim jest zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zwiększeniu sprzedaży.

2. W naszym wykładzie nie tylko dojdziemy do sedna tego pytania, ale podamy również rozwiązanie, abyś w przyszłości mógł spać spokojnie.

SPEAKER

Gary Tattersall był wcześniej dyrektorem ds. ochrony aktywów i zarządzania ryzykiem w Jack Wills, kierując zespołami ds. zapobiegania stratom, ochrony marki, kontroli zapasów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Strategiczna wizja Gary'ego i pragmatyczne podejście do zarządzania ryzykiem były kluczem do wprowadzania ulepszeń i efektywności w całym biznesie. Gary postawił swój zespół i firmę Jack Wills na czele, wykorzystując nowe, ekscytujące inicjatywy, takie jak RFID, w celu zwiększenia dokładności zapasów. Gary jest obecnie Dyrektorem Zarządzającym na Europę w firmie RFKeeper, która jest wiodącym dostawcą SW, mającym na celu przeprowadzenie cyfrowej transformacji w sklepach stacjonarnych. Firma posiada szeroki zakres rozwiązań, począwszy od zarządzania łańcuchem dostaw, rozwiązań zapobiegających stratom, inteligentnych przymierzalni, kas samoobsługowych, big data i możliwości analizy danych.

Visit Denso Wave at booth #47!

AllSessions

Dzień 1 (Strefa czasowa: CEST)
19. październik 2022
12:25

Supply Chain Visibility, Driving Efficiencies

Main Stage
19 październik
Czas: 12:25 - 12:50
Lokalizacja: Scena Główna
Speaker:  Gary Tattersall

In this presentation, you will learn how RFID-based inventory management can help you as a supply chain manager in the daily challenge of managing your inventory in real time while reducing costs and increasing sales.

Dzień 2 (Strefa czasowa: CEST)
20. październik 2022
13:15

As a Retailer, What Kept Me Awake at Night

Main Stage
20 październik
Czas: 13:15 - 13:40
Lokalizacja: Scena Główna
Speaker:  Gary Tattersall

We will not only get to the bottom of this question in our lecture, we will also provide the solution so that you can sleep peacefully in the future.

Polski