Speaker

Sebastian Holzschuh

Chief Technology Officer, n:con

Kylkedja med RFID i läkemedelsmiljön

BESKRIVNING

Presentation av en helautomatisk RFID-baserad övervakning av kylkedjan inom läkemedelsindustrin.
Presentationen kommer att beskriva projektets utmaningar, utformningsfasen och projektgenomförandet och hur en mycket integrerad lösning i SAP förverkligades genom att kombinera RFID- och SAP MII-teknik.

SPEAKER

Sebastian Holzschuh är en SAP MII-expert med mer än 20 års erfarenhet av processkonsultationer.

 

Svenska