Speaker

Miika Pylvänäinen

Direktör för produktlinjen RFID, Confidex - ett Beontag-företag

RFID-tillämpningar inom fordonsindustrin

BESKRIVNING

RFID används inom fordonsindustrin från spårning av råmaterial och tillverkningsprocesser hela vägen till distribution av färdiga fordon och vidare. Under den här sessionen kommer vi att utforska användningsområden och fördelar med verkliga framgångshistorier och innovationer som har möjliggjort effektivare processer i hela leveranskedjan.

SPEAKER

Direktör för produktlinjen RFID, Confidex - ett Beontag-företag

Visit Beontag at booth #55 + #56!

  • Företag Confidex - a Beontag Company
  • Social linkedin
Svenska