Speaker

Benoit Charnallet

EMEA RFID Sales Specialist, TSC Printronix Auto ID

Rätt skrivare för RFID Problemfri tillämpning: Hur du definierar rätt hårdvara för dina utskrifts- och kodningsbehov

BESKRIVNING

Tillförlitligheten hos ett komplett RFID-system börjar med kodningsfasen. Vilka är kriterierna för att utvärdera och välja en RFID-kodningsenhet för att säkerställa tillförlitlighet, hållbarhet, integration och produktivitet?

SPEAKER

Benoit Charnallet, EMEA RFID Sales Specialist, TSC Printronix Auto ID

Visit TSC Printronix Auto ID at booth #64!

Svenska