Speaker

Benoit Charnallet

EMEA RFID Sales Specialist, TSC Printronix Auto ID

Rätt skrivare för RFID Problemfri tillämpning: Hur du definierar rätt hårdvara för dina utskrifts- och kodningsbehov

BESKRIVNING

Tillförlitligheten hos ett komplett RFID-system börjar med kodningsfasen. Vilka är kriterierna för att utvärdera och välja en RFID-kodningsenhet för att säkerställa tillförlitlighet, hållbarhet, integration och produktivitet?

SPEAKER

Benoit Charnallet, EMEA RFID Sales Specialist, TSC Printronix Auto ID

Visit TSC Printronix Auto ID at booth #64!

AllSessions

Dag 2 (tidszon: CEST)
20. oktober 2022
16:35

The Right Printer for RFID Trouble-Free Application: How to Define the Right Hardware for Your Printing & Encoding Needs

Main Stage
20 Oktober
Tid: 16:35 - 17:00
Plats: Huvudscenen
Speaker:  Benoit Charnallet

The reliability of a complete RFID system starts with the encoding phase. What are the criteria to evaluate and select an RFID encoding device to ensure reliability, sustainability, integration and productivity?

Svenska