Bli talare på Wireless IoT tomorrow!

Dela din visdom, forma framtiden!

Bli en röst av inflytande

Har du ett upplysande perspektiv, en banbrytande idé eller en historia som behöver höras? Vi inbjuder dig att kliva in på vår plattform och gå med i raden av våra uppskattade talare.

 Upplevt svårigheter | Projekterfarenhet | Forskning | Idéer Innovationer

Låt oss ansluta

Event Address:
Friedrich-Ebert-Allee 1, 65185 Wiesbaden
Tyskland

Öppettider (Event)

9 AM - 5 PM
18.10.2023
19.10.2023

Kontorsadress:
Schießgrabenstraße 2, 21335 Lüneburg
Tyskland

Telefon:
(+ 49) 4131-789529 30

e-post:
team@wiot-tomorrow.com