Speaker

Mika Agintus

Key Account Manager, Healthcare, DACH, Zebra Technologies

Inteligentne szpitale jutra

OPIS

Transformacja cyfrowa rewolucjonizuje zarządzanie szpitalami. Ponieważ trendy makrośrodowiskowe, takie jak starzenie się populacji, choroby przewlekłe i niedobory siły roboczej, zwiększają presję, szybkie, płynne, cyfrowo zarządzane przepływy pracy stają się krytyczne dla zarządzania obciążeniem. Szpitalne przepływy pracy IOT, które łączą zasoby medyczne, dane i ludzi, działają wydajniej dzięki postępom w łączności bezprzewodowej, takim jak 5G i WIFI 6. Rozwiązania bezprzewodowe Zebry wykorzystują te ewolucje. Zaprojektowane z myślą o pozytywnej identyfikacji pacjenta, mobilności klinicznej i śledzeniu w czasie rzeczywistym rozwiązania Zebry odciążają proces świadczenia opieki.

SPEAKER

Mika jest menedżerem ds. kluczowych klientów w sektorze opieki zdrowotnej w DACH w firmie Zebra Technologies. Na tym stanowisku pracuje od 3 lat, prowadząc projekty w zakresie opieki zdrowotnej, które obejmują budowanie dużej sieci partnerów w zakresie oprogramowania oraz konsultacje ze szpitalami w zakresie ich projektów digitalizacji, wspierając jednocześnie lepszą opiekę nad pacjentami.

Przed objęciem tej funkcji Mika pracował w dziale sprzedaży i marketingu w firmach takich jak Ströer i posiada tytuł licencjata z psychologii biznesu.

Visit Zebra Technologies at booth #70!

Polski