Speaker

Benoit Charnallet

EMEA RFID Sales Specialist, TSC Printronix Auto ID

Właściwa drukarka dla bezproblemowej aplikacji RFID: Jak określić właściwy sprzęt dla potrzeb drukowania i kodowania

OPIS

Niezawodność kompletnego systemu RFID zaczyna się od fazy kodowania. Jakie są kryteria oceny i wyboru urządzenia kodującego RFID w celu zapewnienia niezawodności, trwałości, integracji i wydajności.

SPEAKER

Benoit Charnallet, EMEA RFID Sales Specialist, TSC Printronix Auto ID

Visit TSC Printronix Auto ID at booth #64!

AllSessions

Dzień 2 (Strefa czasowa: CEST)
20. październik 2022
16:35

The Right Printer for RFID Trouble-Free Application: How to Define the Right Hardware for Your Printing & Encoding Needs

Main Stage
20 październik
Czas: 16:35 - 17:00
Lokalizacja: Scena Główna
Speaker:  Benoit Charnallet

The reliability of a complete RFID system starts with the encoding phase. What are the criteria to evaluate and select an RFID encoding device to ensure reliability, sustainability, integration and productivity?

Polski