Raphael Wirz

Product Manager IoT, Swissphone Wireless AG member of mioty alliance

Marco Furli

Dyrektor jednostki biznesowej - rozwiązania w zakresie identyfikowalności, Temera | a Beontag Company
Polski